Rekisteriseloste

Laatimispäivä: 8.1.2015

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Talotiedot Oy
Y-tunnus: 2663036-9
Hitsaajankatu 20
00810 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juho Leikas
Hitsaajankatu 20
00810 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Suomen Talotiedot Oy:n asia
kasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Talotiedot Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
-asiakassuhteen hoitaminen ja Talotiedot-palvelun kehittäminen
-maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
-rekisterinpitäjän palveluiden ja tavaroiden markkinointi
-rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
-rekisterinpitäjän asiakaspalvelun kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Rekisteröityminen palveluun kotisivulta (www.talotiedot.fi)
-asiakkaan etu- ja sukunimi
-asiakkaan sähköpostiosoite
-asiakkaan laskutus- ja toimitusosoite
-palvelun käyttäjien sähköpostiosoitteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään Talotiedot-palveluiden käytön yhteydessä. Käyttötilanteita ovat asiakkaan rekisteröityminen palveluun ja Talotiedot-palvelun käyttö.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsääntöisesti Suomen Talotiedot Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat asiakkaan tiedot, jotka ovat välttämättömiä kirjan laskutuksen ja toimituksen vuoksi. Kirjat painaa ja toimittaa asiakkaille Suomen Talotiedot Oy:n alihankkija. Seuraavat tiedot, jotka ovat tilauksen toimittamisen kannalta välttämättömiä, toimitetaan kirjatilauksen mukana:

-asiakkaan nimi
-asiakkaan laskutusosoite
-asiakkaan puhelinnumero
-asiakkaan sähköpostiosoite

Mikäli toimitusosoite poikkeaa laskutusosoitteesta, kirjan toimitukseen tarvittavat tiedot ovat:

-asiakkaan nimi
-asiakkaan toimitusosoite
-asiakkaan puhelinnumero
-asiakkaan sähköpostiosoite

Lisäksi Suomen Talotiedot Oy voi käyttää rekisteröityneiden asiakkaiden tietoja Talotiedot-palvelun markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat allekirjoitetut pyynnöt tulee tehdä kirjallisena kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Oikaisuoikeus
Mikäli rekisteröidyn henkilön tiedoissa on virheitä, voi hän esittää kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto-oikeutta koskevissa asioissa hän voi olla yhteydessä sähköpostitse tuki@talotiedot.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen Talotiedot Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa ja tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Tiedot on tallennettu valvotulle www-palvelimen tietokantaan, joka on suojattu. Suomen Talotiedot Oy pyytää asiakkailta vain tiedot, jotka ovat Talotiedot-palvelun kannalta tarpeellisia.