Käyttöehdot 

Voimaantulopäivä 9.1.2015.

Mikäli sinulla on kysymyksiä ehtoihin liittyen, niin voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostitse tuki@talotiedot.fi tai soittaa numeroon +358 40 721 0996. Pyrimme jatkuvasti kehittämään asiakaspalveluamme ja siksi palautteesi meille arvokas.

1. Yleistä

Talotiedot-palvelu on Suomen Talotiedot Oy:n omistama internetissä toimiva isännöitsijöille, talo- ja huoltoyhtiöille suunnattu palvelu. Jäljempänä kaikilla Suomen Talotiedot Oy:n omistamilla palveluilla tarkoitetaan Talotiedot-palvelua. Talotiedot-palvelun sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Suomen Talotiedot Oy. Palveluntarjoajalla tarkoitetaan jäljempänä Suomen Talotiedot Oy:tä.

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Talotiedot-palvelua näiden käyttöohjeiden mukaisesti.

2. Tekijänoikeudet

Palveluntarjoaja pidättää kaikki Talotiedot-palvelun oikeudet. Talotiedot-palvelun sisältöä tai sen osaa ei saa kopioida tai julkaista osana toista palvelua ilman palveluntarjoajan nimenomaista lupaa. Myös Talotiedot-palvelun linkittäminen osaksi toista Internet-sivustoa on kielletty ilman palveluntarjoajan lupaa.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä: info@talotiedot.fi

3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän sisällön käytöstä palvelun tarjoajalle ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Erityisesti käyttäjä sitoutuu siihen, että ei tallenna tai levitä Talotiedot-palvelun kautta sisältöä/aineistoa, joka on hyvän tavan ja lainsäädännön vastaista.

Käyttäjä saa käyttää Talotiedot-palvelua omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei kuitenkaan saa oikeutta valmistaa Talotiedot-palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä muutenkaan saattaa Talotiedot-palvelun sisältöä yleisön saataviin esittämällä, levittämällä, välittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei palvelun tarjoaja ole siihen antanut nimenomaista lupaa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä info@talotiedot.fi.

Käyttäjä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa palvelun tarjoajalle tai rekisteröidä toisen henkilön tietoja Talotiedot-palveluun tai käyttää toisen osapuolen tekijänoikeuden alaista sisältöä tai toimia hyvän tavan vastaisesti Talotiedot-palvelussa. Muussa tapauksessa palvelun tarjoaja pidättää itsellään oikeuden poistaa käyttäjän tili ja sisältö Talotiedot-palvelusta.

Käyttäjä vastaa, että hänellä on palveluun käyttämäänsä aineistoon tarvittavat tekijänoikeudet. Palvelun tarjoaja ei vastaa tekijänoikeuden rikkomuksista, jotka perustuvat käyttäjän palveluun lataamaan aineistoon.

Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

4. Palvelun tarjoajan vastuut

Palvelun tarjoaja säilyttää kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot luottamuksellisina. Talotiedot-palvelun tietoturva on järjestetty yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Talotiedot päivittää palvelunsa säännöllisesti estääkseen asiattomien pääsyn järjestelmään. Suomen Talotiedot Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Palvelun tarjoaja pyrkii kehittämään Talotiedot-palvelua paremmaksi asiakaspalautteen mukaisesti. Lisäksi palvelun tarjoaja pyrkii pitämään palvelun jatkuvasti saatavilla. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelun mahdollisesta toimintakatkosta esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa tietoliikenne- tai Internet-yhteyksien aiheuttamista toimintakatkoista tai niiden aiheuttamasta palvelun käytön hitaudesta.

Palvelun tarjoaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille palvelun sisältämistä virheistä tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5. Tietojen tallentaminen palveluun

Sopimuksen irtisanomistilanteessa Suomen Talotiedot Oy sitoutuu säilyttämään tietoja 30 päivää sopimuksen irtisanomisesta.

6. Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Talotiedot-palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä ehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

7. Riitojen ratkaiseminen

Riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos riita ei saada ratkaistua neuvotteluin, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia.